Zandzakken

Aqua-Sac®
De mobiele zandzak zonder zand
vervuild bluswater slider
Tijdens de brand in een chemisch bedrijf is er grote schade ontstaan ten gevolge van het onbelemmerd wegstromen van zeer sterk verontreinigd bluswater. De schade aan alleen het opruimen van die vervuiling loopt in de tientallen miljoenen! Beperk die schade door het (vervuilde) bluswater gecontroleerd af te voeren. Maak een dam en leid het bluswater naar een gecontroleerde afvoerplek of voorkom dat dit wegstroomt naar het oppervlaktewater.
Bij chemische incidenten en lekkages is het wegspoelen van bluswater vaak een serieus neveneffect waarvan de opruiming nog een lange periode kan duren en zeker hoge kosten met zich meebrengt.
Het afdammen van het blusgebied is een langdurig en arbeidsintensief karwei, wat in de hectiek van de actie vaak ondergeschikt is aan de primaire taak van de incident bestrijders.
Met de AquaSac kan (blus) watercontrole door één persoon uitgevoerd worden.sloot1
Gebruik de Aqua Sac® voor:
  • Vloed verdedigingsbarrière
  • Afdammen van beken/sloten voor beheersing van (milieu) vervuiling
  • Creëren van poelen water voor brandbestrijding
  • Keren van, vervuild, bluswater

De Aqua Sac® is ook zeer goed toe te passen bij wateroverlast ten gevolge van weersomstandigheden. Door haar geringe grootte en gewicht is de zandzak maar weinig opslag ruimte nodig. In de “ouderwetse” zandzak gaat veel tijd zitten om deze te vullen.

Vaak moet er zand aangevoerd worden, met de hand moeten de zandzakken gevuld worden. Dan nog transporteren van de vulplaats naar de plek waar u de zandzak nodig bent. Hier gaat veel tijd mee verloren, tijd die u vaak niet heeft! Gebruik daarom de  Aqua Sac®! U loopt eenvoudig met een doos van 25 Aqua Sac® naar de plaats waar u zoet water beschikbaar hebt, daar legt u de zandzak in en na 5 minuten is de zandzak 13 kg zwaar en 11 cm hoog. U bouwt hiermee een dam en bent klaar. Geen transport over honderden meters met een zandzak van 25 kg (die dezelfde waterwerende kwaliteiten heeft als de Aqua Sac®)! Klik hier voor de winkel!

zandzakken-voor-de-deur Zandzak